Oferta

 • Terapia autyzmu
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia taktylna i integracja odruchów dr Swietłany Masgutowej
 • Wczesna nauka czytania
 • Terapia pedagogiczna
  • Metoda Warnkego
  • Dojrzałość szkolna
 • NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Stosowana Analiza Zachowania