Wczesna nauka czytania

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg prof. jagody Cieszyńskiej jest oparta na nauce czytania sylabami z wykorzystaniem serii książeczek „Kocham czytać” jej autorstwa. Przeznaczona jest do wczesnej nauki czytania, dla dzieci w grupach przedszkolnych, a także dla dzieci z wadami wymowy i niezakończonym rozwojem mowy oraz dla dzieci zagrożonych dysleksją. Metoda ta wpływa na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka, od spostrzegania, do myślenia przez analogię, rozumowania przyczynowo-skutkowego oraz funkcjonowania pamięci. Sylaby, które dziecko poznaje podczas zajęć pełnią funkcje wzorca, służącego do odczytywania nowych wyrazów. Dzięki takim ćwiczeniom powstają w umyśle dziecka schematy, rozpoznawane w odczytywanych, w dalszym etapie wyrazach. W metodzie tej wykorzystywana jest wiedza o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Kolejność wprowadzania poszczególnych głosek oraz stopniowania trudności zadań są dokładnie określone:

Etap I – Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej. Odczytywanie samogłosek angażuje głównie prawą półkulę mózgu, która w sposób symultaniczny, kompleksowy ujmuje obraz graficzny litery. Dzięki wykorzystaniu wizualizacji, w umyśle dziecka integruje się obraz, ruch i dźwięk związany z artykulacją danej samogłoski. Po opanowaniu samogłosek wprowadzane są sylaby otwarte, w tym wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). Na tym etapie stopniowo wprowadzane są nowe spółgłoski (zawsze w sylabach, nigdy w izolacji).
Etap II – Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów. W tym etapie poszerzany jest zakres sylab otwartych, wykorzystując nowe spółgłoski, korzystając także z zestawów samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, ENE).
Etap III – Czytanie sylab zamkniętych. W tej fazie praca opiera się na sylabach otwartych i zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami czyli: p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. LOL, NYK, MUK oraz pseudowyrazy np. ASOS, KITUME, które maja charakter abstrakcyjny i uniemożliwiają dziecku zgadywanie.
Etap IV – Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych. Dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł. Oczywiście nadal są one realizowane w sylabach zamkniętych lub otwartych.
Etap V – Samodzielne czytanie tekstów. 

Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów czytania realizowane są wg reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.