Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka to szeroko rozumiana pomoc, ukierunkowana na usprawnienie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia. Ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu się.

Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju dzieci przemawia:

 • wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
 • możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń i niekorzystnych zmian,
 • małe dzieci uczą się szybciej, są bardziej podatne na stosowane różnorodne rodzaje terapii,
 • rodzice małych dzieci są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i własny udział w terapii.

Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

W gabinecie w ramach wczesnego wspomagania objęte są dzieci w wieku od 2 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W ramach wczesnego wspomagania gabinet oferuje:

 • zajęcia pedagogiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • integrację sensoryczną,
 • terapię taktylną i integrację odruchów wg dr S. Masgutowej.

Korzyści wynikające z realizacji wczesnego wspomagania w naszym gabinecie:

 • zespołowa praca specjalistów – dobry przepływ informacji, szybkie reagowanie na potrzeby dziecka;
 • współpraca z osobami obejmującymi opiekę nad dzieckiem (na życzenie rodziców);
 • możliwość objęcia kompleksową specjalistyczną opieką dziecka zanim osiągnie wiek przedszkolny/wczesnoszkolny;
 • rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z dzieckiem.