O nas

GABINET TERAPII DZIECIĘCEJ funkcjonuje od 2008r.
To miejsce dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w zakresie rozwoju psychoruchowego, emocjonalno-społecznego, spektrum autyzmu, zaburzeniami genetycznymi oraz dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 • Opracowujemy autorskie scenariusze zajęć indywidualnych i grupowych w oparciu o tradycyjne i nowoczesne metody terapeutyczne.
 • Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy w codziennej pracy.
 • Cechuje nas zaangażowanie, profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego dziecka i rodzica.
 • Każda minuta zajęć jest maksymalnie wykorzystywana do rozwoju naszych podopiecznych.
 • To co nas wyróżnia to czas poświęcony rodzicom w postaci indywidualnych rozmów na temat postępów terapii, zaleceń do pracy w domu, rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.
 • Z roku na rok poszerzamy ofertę zajęć w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych wprowadzając nowe innowacyjne metody terapeutyczne.

Zajmujemy się między innymi: diagnozą i terapią procesów integracji sensorycznej, pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kompetencji emocjonalno-społecznych. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego oraz do zapoznania się z naszą ofertą zajęć.

Ewa Kądziela – założycielka Gabinetu Terapii Dziecięcej, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania, terapeuta terapii taktylnej i integracji odruchów wg dr S.Masgutowej, terapeuta metody Warnkego, provider metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogika terapeutyczna, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Kursy i szkolenia:

 • Kurs II stopnia kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • Kurs „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania, notowania”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Kurs II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej dający uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie metodą VIT – „Trening umiejętności wychowawczych prowadzonych metodą Wideotreningu Komunikacji”, Fundacja na Rzecz Dzieci Zagrożonych „Plus”
 • Kurs „Metody pracy z uczniem z ADHD”, APS
 • Szkolenie „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem z uwzględnieniem Zespołu Aspergera na różnych etapach edukacyjnych”, MSCDN
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, SYNAPSIS
 • Szkolenie „Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem nad komunikacją, zabawą, samodzielnością”, SCOLAR
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”, SYNAPSIS
 • Szkolenie „VB-MAPP -ocena umiejętności i planowanie terapii dzieci ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania emocjonalno-społecznego”, SCOLAR
 • Kurs „Terapia taktylna” , Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych”, Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
 • Szkolenie „Trening jedzenia u dzieci z zaburzeniami rozwoju”, SCOLAR
 • Szkolenie „Terapia metodą Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”, BIOMED
 • Szkolenie „Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy: diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”, APD-MEDICAL

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający, wychowawca i terapeuta pedagogiczny w klasach integracyjnych w Warszawie i Mińsku Mazowieckim.