NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Co to jest Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy?

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY – to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty / w poradni.
Jeśli Twoje dziecko:

 • ma trudności z uwagą słuchową;
 • ma trudności z prawidłowym czytaniem i pisaniem;
 • przejawia trudności komunikacyjne;
 • ma trudności w rozumieniu mowy, szczególnie w hałasie;
 • przejawia męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania;
 • ma trudności z określeniem kierunku, z którego dobiega głos;
 • ujawnia nadwrażliwość na niektóre dźwięki;
 • ma trudności z rozumieniem słuchanych treści i z zapamiętaniem poleceń, instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji z odroczeniem czasowym;
 • z opóźnieniem reaguje na informacje słuchowe, potrzebuje więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji;
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi, jego słownictwo jest ubogie;
 • źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu, w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie;
 • w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu;

zgłoś się na konsultacje do providera pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

Jak przebiega diagnoza metodą Neuroflow ?

 • Diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow prowadzą providerzy Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie.
 • Przeprowadzają wywiad dotyczący rozwoju dziecka wraz z wypełnieniem kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
 • Oceniają czułość słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej, które pozwala stwierdzi czy dziecko nie ma niedosłuchu.
 • Oceniają wyższe funkcje słuchowe baterią znormalizowanych testów Neuroflow, które między innymi polegają na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider omawia z rodzicami raport z badania.

Jeśli rodzice zdecydują się na rozpoczęcie treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

 • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe);
 • cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy);
 • roli rodzica w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych.

Jak przebiega trening Neuroflow?

 • Terapia metodą Neuroflow jest dostosowywana do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.
 • Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego do jakiego podtypu klinicznego dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka.
 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min.

Jakie są korzyści stosowania metody Neuroflow?

 • Ułatwia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń.
 • Poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie np. w warunkach szkolnych.
 • Wydłuża pamięć słuchową.
 • Poprawia różnicowanie dźwięków mowy.
 • Skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania , pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.
 • Poprawia samoocenę dziecka.