Terapia autyzmu

Kompleksowa terapia dziecka z autyzmem to zintegrowane podejście łączące w sobie różnorodne oddziaływania terapeutyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjno-stymulacyjne). Celem tych oddziaływań jest całościowa pomoc dziecku z autyzmem, jego rodzinie i osobom z nim współpracującym. Terapeuci wykorzystują bogate doświadczenie i wiedzę ze szkoleń w wiodących metodach terapeutycznych, m.in. TEACCH, VB-MAPP, elementów terapii behawioralnej i innych.
Jednak, aby terapia była skuteczna, istotną rolę odgrywa rodzina i osoby opiekujące się nim. Dzięki takiemu podejściu umiejętności dziecka mogą zostać przeniesione do domu, na plac zabaw, do przedszkola/szkoły.

Podstawą pracy jest nawiązanie jasnej, przewidywalnej relacji z dzieckiem opartej na akceptacji i zrozumieniu. Dlatego istotną rolę na początkowym etapie terapii odgrywa zabawa, która uczy kontaktu z innymi, rozwija zainteresowania dziecka i pobudza do poszukiwania nowych doświadczeń.

Jednakże ważnym elementem są oddziaływania terapeutyczne rozwijające i usprawniające wszystkie sfery rozwojowe. Jedną z nich jest stymulacja sensoryczna normalizująca pracę poszczególnych zmysłów, co przyczynia się do redukcji napięcie i zmniejsza zachowania trudne, stereotypowe i autostymulacyjne. Poprawia też sprawność motoryczną, koordynację.
Niezwykle istotną sferą oddziaływania jest edukacja, której celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka, wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie między innymi:

  • umiejętności uczenia się i koncentracji uwagi,
  • naśladowania,
  • sprawności motorycznej,
  • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • czynności poznawczych,
  • rozumienia i komunikacji,
  • umiejętności przedszkolnych i szkolnych,
  • czynności samoobsługowych,
  • kompetencji społecznych.

Myśląc o przyszłości dzieci z deficytami rozwojowymi na pierwszy plan wysuwa się potrzeba usamodzielniania. Równie ważne są relacje rówieśnicze, dlatego właśnie oprócz zajęć indywidualnych integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej gabinet oferuje zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się komunikacji i zabawy z rówieśnikami, poznają zasady zachowania i funkcjonowania w grupie.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów. Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne, odbywały się w przyjaznej atmosferze.

W przypadku dzieci o ograniczonym repertuarze żywieniowym niezbędna jest konsultacja dietetyczna, ustalenie jadłospisu dziecka. Dzieci te powinny znajdować się pod stałą kontrolą lekarza neurologa/psychiatry.

Kompleksowa terapia dziecka z autyzmem powinna odbywać się w jednym ośrodku terapeutycznym. Wprowadzanie „bałaganu edukacyjnego” nie zawsze musi być zrozumiałe przez dziecko. Każdy terapeuta pracuje bowiem w określonym nurcie, prowadząc terapię dyrektywną czy też niedyrektywną. Dzieci nie widzą metod, podejść terapeutycznych, widzą natomiast osobę, która się nimi zajmuje. Dlatego najlepiej jest mieć wsparcie w jednej placówce tak, aby terapia miała „sens edukacyjny”. Jeśli rodzic nie ma takiej możliwości powinien wybrać terapeutę wiodącego, który będzie koordynował działania innych specjalistów.